Projeler

Ulus Modern Mimari Proje Yarışması
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Ulus Modern Mimari Proje Yarışması

Konum: Ankara, Ulus

Tür: Kültür, Kentsel

Alan: 12350,00 m²

Takım: Baran Yardımcı, Recep Semizoğlu, Damla İçyer, Nergiz Sert

Cumhuriyetimizin kurulma süreci ve Ankara ile Ulus’un bu süreçteki rolü kentin gelişiminin Cumhuriyet sonrası evreleri için de temel oluşturmuştur. Ankara’da Ulus’tan başlayan, Atatürk Bulvarı adıyla Kızılay’a ve Çankaya‘ya doğru ilerleyen güzergâh tam anlamıyla bir Cumhuriyet yolu olarak tasarlanmıştır. Bu yol üzerinde yer alan yapılar Cumhuriyetin çeşitli alanlarda geçirdiği değişimleri yansıtmaktadır. Bu açıdan Atatürk Bulvarı için “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Müzesi” tanımlaması yapılmaktadır (Baydar, 1992).

Geçen süre zarfında Cumhuriyetin ilk yıllardaki önemini Ankara’nın diğer semtlerine (Kızılay gibi) kaptıran Ulus semti yine de belli sektörel faaliyetlerin merkezi olması ve çeşitli ulaşım akslarının kavşak noktası olması özelliğini hala korumaktadır.

Alana yönelik kentsel yaklaşım, çevre odakların etkisi ile şekillenmiştir. “ Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Müzesi ” tanımlaması alanın yapısal dokusunu net bir şekilde ifade etmektedir. Proje alanı, kuzeyde Hacı Bayram-ı Veli ve havaalanına kadar uzanan kentsel gelişim aksı, doğuda Ankara Kalesi, batıda Atatürk Bulvarı ile güneyde “Yenişehir” merkezli bir odak olarak tekrardan ele alınmıştır.

Proje kurgusu açısından, zemin üstü/çatı ve zemin altı düşey mekân hiyerarşisi, bu kentsel yaklaşım üzerinden biçimlenmiştir. Proje alanı için ana yaya sirkülasyon aksı olarak             Ulus Heykel – Anafartalar Caddesi ve Hal Sokak aksı değerlendirilmiş ve yapı programı “kentsel amfi – kent sahnesi” kavramları üzerinden çözümlenmiştir.

Proje alanının yakın çevresi Ulus Meydanı, Anafartalar Çarşı Meydanı üzerinden desteklenme potansiyeline sahiptir. Proje ile birlikte öngörülen kentsel amfi – kent sahnesi konsepti ile birlikte ULUS Modern yapısının bu üç meydan ile bütünleşmesi öngörülmektedir. İbadullah Cami ‘nin iki yanından devam eden ticari aksın ulus halini takip ederek ana artere bağlanması Cami ve çeperindeki eğimli boşluk alanın kentli kullanımı için elverişli hale getirilmesi önerilmiştir. Bu yaklaşımlar üzerinden proje alanının kuzey-güney ve doğu-batı aksları merkezinde yeniden canlandırılması ve çevresini dönüştürebilme potansiyelini ortaya koyması hedeflenmektedir.

Date:
Category:
Tags: