Projeler

Sinpaş Beykoz Konut Projesi
00
01
02
03

Sinpaş Beykoz Konut Projesi

Konum: İstanbul, Beykoz
Tür: Konut
Alan: 185.000 m²
Takım: Recep Semizoğlu, Baran Yardımcı , Kübra Nur Baş
Sinpaş Beykoz projesi, konum olarak dik bir topoğrafyanın yamacında, çevresel faktörlerden izole bir alan içinde bulunmaktadır. Arazi çeperi kuzey, güney ve doğu yönünde yoğun bir yeşil doku ile çevrilidir ve alana sadece batı yönünde ulaşımın mümkün olabilmektedir. İmar durumundan kaynaklanan kat ve taban alanı sınırından ötürü, öngörülen yoğun yapılaşmanın yeşil avlu ve meydan kurgusu üzerinden parçalı mahalleler ile tasarlanması öngörülmüştür. Arazi çeperinde ise ormana yönelen, yeşilin doyasıya yaşanacağı bir yerleşim önerisi getirilmiştir.

Date:
Category:
Tags: