Projeler

Oyak Masterplan Projesi
00
01
02
03
04
05
06
07
Istanbul_themepark_report.pdf
Istanbul_themepark_report.pdf
10
Istanbul_themepark_report.pdf
Istanbul_themepark_report.pdf
13

Oyak Masterplan Projesi

Konum: İstanbul, Kayabaşı
Tür: Kentsel
Alan: 2.700.000,00 m²
Takım: Baran Yardımcı, Recep Semizoğlu, Kübra Nur Baş , Nergiz Sert
Proje bütününde makro ölçekten mikro ölçeğe yönelen kamusal, yarı kamusal ve özel alan hiyerarşisi göz önünde bulundurulmuştur. Kentsel açık ve yeşil alanlar arasında ki ilişkiler, yaya geçişleri, avlular, zemin kat bahçe kullanımları ve çatı terasları bu hiyerarşi içerisinde ele alınmıştır.
Tüm yapı blokları, yapı adalarını çevreleyecek konumda yerleştirilmiş, bu nedenle adanın ortasında geniş bir açık alan elde edilmiştir. Bu açık alan hem yeşil alan hem de kamusal ortak alanlar olarak değerlendirilmekte ve yapı bloklarının birbirleriyle bir kent duvarı oluşturmasına izin vermektedir. Bu kent duvarı sayesinde yollar ve sokaklar daha net tanımlanmakta, tekinsiz ve güvensiz açık alan hissini kullanıcılarına vermemektedir. Hem ada ortasındaki ortak yeşil alanlar hem de sokaklar yapı blokları ile çevrelendiği için daha dinamik bir kent dokusu oluşturulmaktadır. Bu doku ve yapı bloklarının dizilişinden gelen süreklilik kenti tanımlı hale getirir ve kentsel sokakları ve aksları kentsel bellek oluşturacak şekilde hafızalara kazıyabilir.

Date:
Category:
Tags: