Projeler

Lüleburgaz Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Lüleburgaz Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Konum: Kırklareli, Lüleburgaz
Tür: Kentsel
Alan: 1.200.000,00 m²
Takım: Baran Yardımcı, Recep Semizoğlu, Kübra Nur Baş,Nergiz Sert
Lüleburgaz Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı, sanayileşme ve artan nüfus ihtiyaçlarına yönelik Lüleburgaz’ın gelecek yapılaşma alanlarının merkezinde yer alacak bir “ ekolojik yaşam bandı” olarak ele alınmıştır. Proje teması günümüz yapılaşma paradigmalarına bir karşı duruş niteliğinde “ agro-ekolojik tarım ve yapısal-rekreasyonel gelişim” yaklaşımı olarak benimsenmiştir.

Projenin kentsel tasarım ve peyzaj yaklaşımı iki temele dayandırılmıştır. Birincil yaklaşım alanın kentsel gelişiminin ve bu gelişimin merkezinde yer alan Tosbağa Dere Rekreasyon Bölgesi’nin, doğu-batı kentsel genişleme bandında yeşil koridorlar ile bütünleştirilmesidir. İkincil yaklaşım olarak kuzey-güney doğrultusunda mevcut dere kanalı çeperinde oluşturulan “ ana etkinlik omurgası “ ile bu omurgaya eklemlenen sık yeşil doku içerisindeki rekreatif etkinlik alanları üzerinden proje alanı D-100 karayolu çeperindeki konut dışı fonksiyonel alanlar, sanayi alanları ve fuar merkezi ile bütünleştirilmiştir.

Date:
Category:
Tags: