Projeler

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması
01
02
03
04
05
06

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması

Konum : İstanbul, Maçka

Tür         :Eğitim

Alan       :

Takım    :Baran Yardımcı, Recep Semizoğlu, Nergiz Sert, Damla İçyer, Nilay Kulluk

Eğitim sistemi, sosyo-ekonomik değişimler sonucu yeni ihtiyaçlara, teknolojik gelişmelere ve toplumsal değerlere uygun olarak zamanla kendini güncellemektedir. Eğitim yapıları da bu değişim sürecine ayak uydururken içinde bulunduğu yakın çevre ve kentsel alanlara karşı , hem yapı ölçeğinde hem de kentsel tasarım ölçeğinde saygı duymalı ve gelişim ve değişimini bu yaklaşım üzerinden ortaya koymalıdır.

Bu yaklaşım üzerinden “ İTÜ İşletme Fakültesi ” öneri yapılaşması proje alanının bütüncül bir “kampüs” alanı olarak değerlendirilerek,  önerilen kampüs tasarımının kent ile kuracağı ilişki üzerinden ele alınması süreçleri ile kurgulanmıştır. Alan genelinde algısal bir yaklaşım uygulanmış ve merkezi kentsel mekânın yerleşimi yayaların sirkülasyonu, kentsel akslar, kampüs içi odak noktaları ve yaya aksları üzerinden geliştirilmiştir.

Mevcut İşletme Fakültesi yapısı , Beşiktaş-Seba Caddesi , Maçka , Nişantaşı aksları üzerinden Seba Caddesi odaklı bir ana giriş  ile kurgulanmıştır. Mevcut Tarihi Karakol binasına eklemlenen yapı, yerleşkenin diğer birimleri ile olan ilişkisini kesmekte ve alanın bütüncül bir kampüs alanı olarak gelişimini engellemektedir.

Bu tespit üzerinden öneri yapı yaklaşımı, parçalı kampüs oluşumuna bir çözüm önerisi olarak ortaya konmaktadır. Tarihi Silahhane Binası ( Yabancı Diller Yüksekokulu ) ve Sunny Derslik binası merkezinde kalan alan sirkülasyon aksının Seba Caddesi ile bütünleştirilmesi ve bu aks üzerinde ikincil bir kampüs girişi oluşturulması tasarım sürecinin ana etkeni olmuştur. Bu ana omurga üzerinden öneri “ İşletme Fakültesi” yapısı, yatay ve düşey ikincil akslar ile diğer fakülte birimleri ve yemekhane yapısı ile bütünleştirilmiştir.

Date:
Category:
Tags: