Projeler

Emlak Konut Kayabaşı Toplu Konut Projesi
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Emlak Konut Kayabaşı Toplu Konut Projesi

Konum: Çanakkale
Tür: Konut,Kamusal
Alan: 550.000 m²
Takım: ADEAS&DB Architects
Kayabaşı Masterplanı ve sonrasında ada bazında etaplar halinde uygulanacak projede, kırsal bir alanda çekim merkezi yaratan, çevreye ve doğaya saygılı, yeşili içine alan bir konsept benimsenmiştir. Çevresel veriler göz önüne alındığında topografik olarak dinamik bir peyzajın hakim olduğu, batısında geniş bir rekreasyon potansiyeli olan, doğusunda ise sosyal donatıların ve diğer yerleşkelerin bulunduğu bir konumdadır. Doğu-batı aksı ticari omurgayı oluşturur ve diğer yerleşkeleri rekreasyona bağlar.
Bu bağlantı esnasında da çevresinde ticaret, ofis, meydan gibi fonksiyonları betimler. Bu omurgayla, kuzey-güney aksından dik ve yay formunda kesişen ikincil bir yeşil aks mevcuttur. Bu aks ise çevresindeki adaların gündelik ihtiyaçlarını, ticaret, sosyal donatılar ve yeşil alanlarını içermektedir. Bu iki ana aksi omurga çevresinde ise çeşitli büyüklüklere ayrılmış, kendi yarı özel kamusal alanları, iç avlusu ve ticaret alanları bulunan konut adaları oluşturulmuştur.

Date:
Category:
Tags: