Projeler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mimari Proje Yarışması
00
01
02
03
04
05
06
07

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mimari Proje Yarışması

Konum: Balıkesir, Karesi
Tür: Kamusal, Kentsel
Alan: 41.750 m²
Takım: Baran Yardımcı, Recep Semizoğlu, Zafer Ünal
Tasarım sürecin, klasik bir belediye binasını sorgulayan bir tavırla kurgulanmıştır. Kentsel yaşamın merkezinde, varlığını hissettiren, yalnızca mecburen uğranılan, gün içi dışında kent içinde ulaşılamaz bir hacim tanımlayan, kentten ve kentliden kopuk bir belediye binası yerine; ölçeğinin büyüklüğünü, kendi sınırlarını eriten, avantaja çeviren, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine olanak tanıyan, katılımcılığı teşvik eden, bununla beslenen, kente ait, kentin sözünü söyleyen bir yapı tasarlamak hedeflenmiştir.
Belediye Binası, zemini kentliye bırakan (zemin kullanımı yüksek seviyede tutan, yalnızca belediye işleri için değil, sosyal yaşantı uğrak yeri gibi) bir forma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı karakterde işlevleri bir arada bulundurması amaçlanan yapının; formuyla, hem kentsel kararları göz önünde bulunduran, hem de yapı içi hiyerarşik kurgunun gerekliliklerini yerine getiren bütüncül bir tavra sahip olması sağlanmıştır.

Date:
Tags: