ADEAS Architects mimarlık pratiğinin tasarım, planlama, danışmanlık gibi farklı alanlarında hizmet vermek amacı ile 2010 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çalışmalarındaki ana hedefi farklı bakış açılarını bünyesinde sentezleyerek, daima fikirsel bir altyapı üzerine kurulmuş uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlar geliştirmektir.

ADEAS Architects, yapı elemanı ölçeğinden kentsel tasarıma kadar geniş yelpazedeki tüm çalışmalarında, fikirsel altyapıyı mimari tasarım sürecinin başlangıç noktası olarak kabul eder. İnteraktif ve çok katmanlı çalışma süreçleri ile günün biçimci yaklaşımlarının dışında, fikrin yenilikçi tasarım ürünlerine dönüşümünü sorgulayan bir tasarım anlayışını hedefler.

ADEAS Arcitects tasarım sürecini, kent, çevre, yapı ve yapı elemanı gibi başlıklar ile tüm ölçeklerde birlikte ele alarak günümüz ve gelecek mimarisi üzerine söz söyleme arzusu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

ADEAS Architects
Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. Bican Efendi Sk. No:4 Üsküdar-İstanbul
Phone: 90 216 334 42 49
Fax: 90 216 334 42 49

ÖDÜLLER

Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması , 2020 – 2.Mansiyon

TOKİ 7 iklim7 bölge “Mahalle” Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması, 2017 – 1.Ödül

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, 2013-2.Mansiyon

Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması, 2013-Satınalma

Çanakkale Bel. Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2013-3.ödül

Ödemiş Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması, 2012 – 1.Mansiyon

Uşak Belediyesi İsmet Paşa Caddesi ve Çevresi Mimari Proje Yarış ması,2012-3.Mansiyon

İBB Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması, 2008-3.Mansiyon

Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması, 2007-5.Mansiyon

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, 2013-Satınalma